Mumbai University

 

         มีโอกาสไปเยือนประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกหลังจากได้เห็นภาพทางสื่อต่างๆหลายต่อหลายครั้ง และวาดภาพไว้ว่าคงเป็นเมืองที่มีความสงบเงียบเรียบง่าย แต่ทว่าเมืองที่ได้มีโอกาสไปเยือนกลับมีมุมที่แตกต่างจากที่ผมคิดไว้ เมืองนี้ชื่อ “มุมไบ” เมืองแห่งความหลากหลายและแตกต่าง

          การเดินทางไปมุมไบในครั้งนี้ของผมร่วมคณะเดินทางไปกับคณาจารย์จากสถาบันต่างๆทั่วประเทศนำโดยผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดี ม.ราชภัฎเชียงรายและ รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ ขิตะสังฆะ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง เป็นเจ้าภาพเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียแปซิฟิก ในมิติต่างๆทั้งเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  โดยมี SNDT Women’s University, Mumbai,India เป็นเจ้าภาพร่วม และนำเสนอผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆอาทิ Dr.Manohar Pawar , จาก Charles Sturt University, Australia

 

Toward Knowledge Networks for the Economy, Socitety ,Culture,Environment and Health for the GMS and Asia- Pacific Mumbai ,India 2009

 

 

รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง ม.ราชภัฎเชียงราย

 

 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 

         นอกจากการนำเสนอและเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับมหาวิทยาลัยของอินเดียในงานนี้แล้วคณาจารย์ยังได้มีโอกาสทัศนศึกษาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอินเดียที่เมืองมุมไบแห่งนี้อีกด้วย มุมไบหรือในชื่อบอมเบย์เก่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และความน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องความเป็นที่สุดและความหลากหลายแตกต่าง เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกกว่า 14 ล้านคน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ นอกจากจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแล้ว เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีทั้งความทันสมัยมีชื่อเสียงโด่งดังเช่นเป็นเมืองท่าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของอินเดีย เป็นเมืองแห่งบอลลีวูดที่มีการผลิตภาพยนตร์ที่สำคัญของอินเดียเทียบเท่าฮอลลีวู๊ด และเป็นเมืองแห่งความยากจนคือเป็นเมืองที่มีสลัมคนจนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


คนอินเดียต่างดิ้นรนทำงานเพื่อความอยู่รอด

 คนอินเดียต่างดิ้นรนทำงานเพื่อความอยู่รอด
 

 

การจราจรที่ติดขัดยิ่งกว่ากรุงเทพ

 

อารมณ์ที่แตกต่าง(ฮินดูมองพุทธ)

 

หมู่บ้านรับจ้างซักผ้า

 

Gate Way

 

 

By นิพนธ ตั้งแสงประทีป

 

Comment

Comment:

Tweet

มีหลายมุมและต่างกันสุดขั้วจริงๆ sad smile

#1 By Paa orKant on 2009-11-21 11:13